Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek (24 godziny)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 03-02-2020
Data zakończena 05-02-2020
Cena / os. 840,00zł