Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp - podstawowy (64 godziny)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 18-09-2019
Data zakończena 24-09-2019
Cena / os. 800,00zł