Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (35 godzin)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 10-06-2019
Data zakończena 14-06-2019
Cena / os. 830,00zł