Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (35 godzin)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 21-10-2019
Data zakończena 25-10-2019
Cena / os. 830,00zł