Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Społeczny inspektor pracy (30 godzin)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 22-04-2020
Data zakończena 24-04-2020
Cena / os. 500,00zł