Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Społeczny inspektor pracy (30 godzin)

Właściwości szkolenia

Data szkolenia 18-09-2019
Data zakończena 20-09-2019
Cena / os. 500,00zł