Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Szkolenie Data szkolenia Cena / os. Zgłoszenia
Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek (24 godziny) 07-12-2020 840,00zł