Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Szkolenie Data szkolenia Cena / os. Zgłoszenia
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (35 godzin) 16-12-2019 830,00zł
Obsługa żurawi wieżowych (40 godzin) 13-01-2020 1.500,00zł
Obsługa żurawi stacjonarnych (30 godzin) 13-01-2020 830,00zł
Konserwacja żurawi (30 godzin) 13-01-2020 1.030,00zł
Konserwacja podestów ruchomych (30 godzin) 13-01-2020 1.030,00zł
Obsługa żurawi samojezdnych, przenośnych i przewoźnych (30 godzin) 13-01-2020 830,00zł
Obsługa dźwigów towarowych z obsługą (24 godziny) 15-01-2020 590,00zł
Obsługa podestów ruchomych (30 godzin) 20-01-2020 830,00zł
Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych (30 godzin) 27-01-2020 1.030,00zł
Konserwacja dźwigników samochodowych (30 godzin) 27-01-2020 1.030,00zł
Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek (30 godzin) 27-01-2020 830,00zł
Konserwacja suwnic, wciągników i wciągarek (30 godzin) 27-01-2020 1.030,00zł
Konserwacja dźwigów towarowych z obsługą 27-01-2020 1.280,00zł
Hakowy - sygnalista (8 godzin) 12-02-2020 230,00zł