Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Szkolenie Data szkolenia Cena / os. Zgłoszenia
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (35 godzin) 10-09-2018 800,00zł
Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek (30 godzin) 17-09-2018 800,00zł
Obsługa żurawi stacjonarnych (30 godzin) 17-09-2018 800,00zł
Obsługa żurawi samojezdnych, przenośnych i przewoźnych (30 godzin) 24-09-2018 800,00zł
Obsługa żurawi wieżowych (30 godzin) 24-09-2018 900,00zł
Obsługa podestów ruchomych (30 godzin) 24-09-2018 800,00zł
Konserwacja suwnic, wciągników i wciągarek (30 godzin) 01-10-2018 1.000,00zł
Hakowy - sygnalista (8 godzin) 05-10-2018 200,00zł
Obsługa dźwigów towarowych z obsługą (24 godziny) 08-10-2018 560,00zł
Konserwacja podestów ruchomych (30 godzin) 15-10-2018 1.000,00zł
Konserwacja żurawi (30 godzin) 15-10-2018 1.000,00zł
Konserwacja dźwigników samochodowych (30 godzin) 15-10-2018 1.000,00zł
Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych (30 godzin) 15-10-2018 1.000,00zł
Konserwacja dźwigów towarowych z obsługą 19-11-2018 1.250,00zł