Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Szkolenie Data szkolenia Cena / os. Zgłoszenia
Obsługa żurawi wieżowych (40 godzin) 15-06-2020 1.500,00zł