Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Szkolenie Data szkolenia Cena / os. Zgłoszenia
Konserwacja dźwigników samochodowych (30 godzin) 27-05-2019 1.030,00zł
Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych (30 godzin) 27-05-2019 1.030,00zł
Obsługa dźwigów towarowych z obsługą (24 godziny) 27-05-2019 590,00zł
Obsługa żurawi wieżowych (30 godzin) 27-05-2019 930,00zł
Hakowy - sygnalista (8 godzin) 31-05-2019 230,00zł
Konserwacja żurawi (30 godzin) 03-06-2019 1.030,00zł
Konserwacja podestów ruchomych (30 godzin) 03-06-2019 1.030,00zł
Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek (30 godzin) 03-06-2019 830,00zł
Obsługa żurawi stacjonarnych (30 godzin) 03-06-2019 830,00zł
Konserwacja suwnic, wciągników i wciągarek (30 godzin) 10-06-2019 1.030,00zł
Obsługa podestów ruchomych (30 godzin) 10-06-2019 830,00zł
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (35 godzin) 10-06-2019 830,00zł
Obsługa żurawi samojezdnych, przenośnych i przewoźnych (30 godzin) 10-06-2019 830,00zł
Konserwacja dźwigów towarowych z obsługą 24-06-2019 1.280,00zł