Szkolenie Data szkolenia Cena / os. Zgłoszenia
Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek (30 godzin) 14-01-2019 800,00zł
Obsługa żurawi stacjonarnych (30 godzin) 14-01-2019 800,00zł
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (35 godzin) 21-01-2019 800,00zł
Obsługa dźwigów towarowych z obsługą (24 godziny) 28-01-2019 560,00zł
Obsługa żurawi samojezdnych, przenośnych i przewoźnych (30 godzin) 04-02-2019 800,00zł
Obsługa żurawi wieżowych (30 godzin) 04-02-2019 900,00zł
Obsługa podestów ruchomych (30 godzin) 18-02-2019 800,00zł
Konserwacja żurawi (30 godzin) 18-02-2019 1.000,00zł
Konserwacja podestów ruchomych (30 godzin) 18-02-2019 1.000,00zł
Hakowy - sygnalista (8 godzin) 22-02-2019 200,00zł
Konserwacja suwnic, wciągników i wciągarek (30 godzin) 11-03-2019 1.000,00zł
Konserwacja dźwigów towarowych z obsługą 18-03-2019 1.250,00zł
Konserwacja dźwigników samochodowych (30 godzin) 25-03-2019 1.000,00zł
Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych (30 godzin) 25-03-2019 1.000,00zł