Szkolenie Data szkolenia Cena / os. Zgłoszenia
Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek (24 godziny) 25-05-2020 840,00zł
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (35 godzin) 25-05-2020 840,00zł