Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Szkolenie Data szkolenia Cena / os. Zgłoszenia
Organizacja ochrony p.poż. w zakładzie pracy (8 godzin) 05-03-2020 180,00zł
BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (w języku rosyjskim) - 8 godzin 09-03-2020 200,00zł
Audyt behawioralny dla kierownictwa i służby bhp (10 godzin) 09-03-2020 250,00zł
Społeczny inspektor pracy (30 godzin) 11-03-2020 500,00zł
Jak prowadzić angażujące i efektywne szkolenia BHP (8 godzin) 16-03-2020 250,00zł
BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - kurs okresowy (8 godzin) 17-03-2020 100,00zł
BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - kurs okresowy (8 godzin) 17-03-2020 100,00zł
BHP dla pracowników słuzby bhp i osób wykonujących zadania tej służby (32 godziny) 18-03-2020 600,00zł
BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp - podstawowy (64 godziny) 18-03-2020 800,00zł
BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych (samokształcenie kierowane) - kurs okresowy (8 godzin) 18-03-2020 150,00zł
BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (samokształcenie kierowane) - kurs okresowy (8 godzin) 18-03-2020 150,00zł
Metodyka prowadzenia instruktażu w zakresie bhp (10 godzin) 19-03-2020 150,00zł
Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (8 godzin) 27-03-2020 150,00zł