Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Szkolenie Data szkolenia Cena / os. Zgłoszenia
BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - kurs okresowy (8 godzin) 20-09-2018 100,00zł
BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - kurs okresowy (8 godzin) 27-09-2018 100,00zł
BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - kurs okresowy (8 godzin) 11-10-2018 100,00zł
Metodyka prowadzenia instruktażu w zakresie bhp (10 godzin) 12-10-2018 150,00zł
BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - kurs okresowy (8 godzin) 16-10-2018 100,00zł
BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - kurs okresowy (8 godzin) 16-10-2018 100,00zł
BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (samokształcenie kierowane) - kurs okresowy (8 godzin) 17-10-2018 150,00zł
BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych (samokształcenie kierowane) - kurs okresowy (8 godzin) 17-10-2018 150,00zł
BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (samokształcenie kierowane) - kurs okresowy (8 godzin) 17-10-2018 150,00zł
BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych (samokształcenie kierowane) - kurs okresowy (8 godzin) 17-10-2018 150,00zł
Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (8 godzin) 19-10-2018 150,00zł
Audyt behawioralny dla kierownictwa i służby bhp (10 godzin) 22-10-2018 250,00zł
BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (w języku rosyjskim) - 8 godzin 22-10-2018 200,00zł
Jak prowadzić angażujące i efektywne szkolenia BHP (8 godzin) 23-10-2018 250,00zł
Społeczny inspektor pracy (30 godzin) 14-11-2018 500,00zł
Organizacja ochrony p.poż. w zakładzie pracy (8 godzin) 23-11-2018 150,00zł