Szkolenie Data szkolenia Cena / os. Zgłoszenia
Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (8 godzin) 27-05-2019 150,00zł
BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp - podstawowy (64 godziny) 05-06-2019 800,00zł
BHP dla pracowników słuzby bhp i osób wykonujących zadania tej służby (32 godziny) 05-06-2019 500,00zł
BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (w języku rosyjskim) - 8 godzin 10-06-2019 200,00zł
BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - kurs okresowy (8 godzin) 11-06-2019 100,00zł
BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - kurs okresowy (8 godzin) 11-06-2019 100,00zł
BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych (samokształcenie kierowane) - kurs okresowy (8 godzin) 12-06-2019 150,00zł
BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (samokształcenie kierowane) - kurs okresowy (8 godzin) 12-06-2019 150,00zł
Społeczny inspektor pracy (30 godzin) 12-06-2019 500,00zł
Organizacja ochrony p.poż. w zakładzie pracy (8 godzin) 14-06-2019 150,00zł
Audyt behawioralny dla kierownictwa i służby bhp (10 godzin) 24-06-2019 250,00zł
Jak prowadzić angażujące i efektywne szkolenia BHP (8 godzin) 25-06-2019 250,00zł