Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Zgłoszenie indywidualne

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na :

Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych (30 godzin)

Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

 

Koszt całkowity