Kursy zakończone uzyskaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego

Zgłoszenie grupowe

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na :

Obsługa podestów ruchomych (30 godzin)

Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

 

Ilość osób
Dane do rachunku