Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Zgłoszenie grupowe

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na :

Społeczny inspektor pracy (30 godzin)

Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

 

Ilość osób
Dane do rachunku