Nasza oferta

Zgłoszenie grupowe

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na :

Bezpieczne postępowanie z substancjami chemicznymi, niebezpiecznymi (8 godzin)

Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

 

Ilość osób
Dane do rachunku