Szkolenie Data szkolenia Cena / os. Zgłoszenia
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (67 godzin) 11-09-2017 800,00zł
Konserwacja dźwigników samochodowych (30 godzin) 18-09-2017 1.000,00zł
Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych (40 godzin) 18-09-2017 1.000,00zł
Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek (30 godzin) 18-09-2017 800,00zł
Obsługa żurawi stacjonarnych (30 godzin) 18-09-2017 800,00zł
Konserwacja suwnic, wciągników i wciągarek (40 godzin) 25-09-2017 1.000,00zł
Obsługa podestów ruchomych (30 godzin) 25-09-2017 800,00zł
Obsługa żurawi samojezdnych, przenośnych i przewoźnych (30 godzin) 25-09-2017 800,00zł
Obsługa żurawi wieżowych (30 godzin) 25-09-2017 900,00zł
Hakowy - sygnalista (8 godzin) 06-10-2017 200,00zł
Obsługa dźwigów towarowych z obsługą (25 godzin) 09-10-2017 560,00zł
Konserwacja podestów ruchomych (40 godzin) 16-10-2017 1.000,00zł
Konserwacja żurawi (35 godzin) 16-10-2017 1.000,00zł
Konserwacja dźwigów towarowych z obsługą 20-11-2017 1.250,00zł